ج.ا. ایران - تحلیل گذرگاهها از دید پویایی جمعیتی و کووید19 - مارس 2020 الی اوت 2021

Contact
IOM Iran (Islamic Republic of) dtmremapsupport@iom.int
Language
English
Period Covered
Mar 18 2020
Aug 31 2021
Activity
  • Points of Entry (PoE)

Summary

March 2020 - August 2021

شیوع همه گیری کووید 19 در ابتدای سال 2020، بر پویایی جمعیتی در سطح جهانی و منطقه ای و همینطور در جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است که این تأثیر بیشتر به شکل ایجاد محدودیت ها یا تغییرات ناگهانی در مسافرت ها خود را نشان داده است.

به منظور درک بهتر چگونگی تأثیر همه گیری بر پویایی جمعیتی در سطح جهانی، سازمان بین المللی مهاجرت ابزاری برخط (آنلاین) و پایگاه داده ای ایجاد نموده است تا بتوان گذرگاه های ورودی، خروجی و گذار مانند فرودگاه ها، مرزهای زمینی و دریایی را که محدودیت های آمد و شد، اقدامات آمادگی و پاسخ به کووید 19 در آنجا صورت میگیرد، را به تصویر کشید. به منظور کمک به این تلاش ها، سازمان بین المللی مهاجرت در طول 18 ماه گذشته تلاش نموده است تا داده های مرتبط را از منابع رسمی دولتی جمع آوری نموده و در قالب این گزارش برای درک بهتر تأثیرات کووید 19 بر پویایی جمعیتی به نمایش در آورد. بر اساس داده های جمع آوری شده می توان تحلیل های جامعی از روندهای پویایی و محدودیت های ناشی از همه گیری داشت تا بتوان به صورت اثربخش تری برای مهار تأثیرات کووید 19 برنامه ریزی نمود.

در طول ژوئیه و اوت 2021، سازمان بین المللی مهاجرت موفق گردید تا 93 گذرگاه و وضعیت آن ها را نمایش دهد. رایج ترین نوع گذرگاه ها شامل 47 فرودگاه، 30 گذرگاه زمینی و 16 گذرگاه دریایی می باشد. شایان ذکر است که مبادی گذار در این تحلیل لحاظ نشده اند. در طول مدت گزارش دهی از گذرگاه ها، تعداد گذرگاه های بررسی شده در جمهوری اسلامی ایران از 91 به 93 افزایش یافت. در پایان ماه اوت، 45 گذرگاه کاملا عملیاتی، 43 گذرگاه نیمه عملیاتی، 2 گذرگاه به طور کامل بسته بودند.

در طول مدت گزارش دهی، همچنان برای گردشگران خارجی ویزای توریستی صادر نمیشد و فقط اتباعی که برای کار، تحصیل و درمان قصد سفر به ایران را داشتند، میتوانستند برای ویزای ایران درخواست بدهند. و تمام مسافران ورودی به ایران از جمله افراد واکسینه شده می بایست گواهی منفی آزمایش کرونایی که در محدوده 96 ساعت پیش از پرواز تهیه شده را هنگام سفر به ایران همراه داشته باشند.