Bosnia & Herzegovina - MIGRANT PRESENCE OUTSIDE TEMPORARY RECEPTION CENTRES — Round 05 (31 August 2021) [BCS]

Contact
DTMMediterranean@iom.int
Language
Bosnian, Croatian, Serbian
Snapshot Date
Aug 31 2021
Activity
  • Flow Monitoring Survey
  • Flow Monitoring
  • Migrants presence
  • Mobility Tracking

Summary

31 augusta 2021, peta zajednička vježba sprovedena od strane IOM-a u Bosni i Hercegovini (BiH) zajedno sa Službom za poslove sa strancima1 (SPS) i starateljima podržanim od strane Save the Children (STC), kako bi prikupili informacije o broju migranata i tražioca azila2 koji se nalaze trenutno u državi. Svrha ove vježbe je da se pruži okvirni broj migrantske populacije koja nije smještena niti registrovana u jednom od Privremenih prihvatnih centara (PPC) u datom trenutku.

10 timova je sačinjeno od ukupno 33 popisivača (23 muških, 10 ženskih), sa dodatnih 11 SPS inspektora (8 muških i 3 ženskih) i 8 staratelja iz STC (2 muških, 6 ženskih). Vježba prikupljanja podataka je implementirana u 6 kantona na ukupno 180 lokacija: 74 lokacije u 5 općina u Unsko-sanskom kantonu, 42 lokacije u 10 općina u Tuzlanskom kantonu, 40 lokacija u 6 općina u Kantonu Sarajevo, 19 lokacija u 5 općina u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, 4 lokacije u 4 općine u Zapadnohercegovačkom kantonu i 1 lokacija u 1 općini u Kantonu 10.

Ukupni broj identifikovanih migranata na posjećenim lokacijama je 1,013 od kojih je 1,009 izjavilo da nisu smješteni u bilo kojem od PPC-a u BiH.